Prijava
Uvjeti korištenja
(1) Usluga TV za van omogućuje svim korisnicima usluga pristupanje televizijskom sadržaju iz ponude putem prijamnih uređaja bez obzira gdje se nalazili na području Republike Hrvatske. Sukladno preuzetim obvezama zaštite autorskih I drugih srodnih prava, onemogućeno je korištenje usluge izvan Republike Hrvatske.

(2) Pod prijamnim uređajima smatraju se pametni telefoni, računala te tableti. Uslugu je moguće koristiti isključivo na pametnim telefonima i tabletima, na Android i iOS operativnom sustavu. Korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva provjeriti raspoloživost usluge za prijamni uređaj na kome namjerava uslugu koristiti. Korisnik može koristiti uslugu na različitim prijamnim uređajima, uz ograničenja o kojima će biti obaviješten putem naših internetskih stranica.

(3) Korisnik mora osigurati ispravan rad prijamnog uređaja, što uključuje, ali nije ograničeno na operativni sustav te nužne računalne programe, a koji ovise o vrsti i modelu prijamnog uređaja. Za korištenje usluge potrebno je s prijamnim uređajem biti spojen na Internet, imati instaliranu potrebnu aplikaciju te posjedovati dodatne računalne programe, ovisno o prijamnom uređaju. Za korištenje usluge bit će potrebno na računalo instalirati dodatnu aplikaciju, a pri tome je potrebno provjeriti stanje, posebno slobodan prostor te općenitu funkcionalnost prijamnog uređaja.

(4) A1 Hrvatska ne jamči da ce usluga TV za van ispravno raditi na iOS uređajima s neovlaštenom modifikacijom softvera.

(5) Uslugu je moguće koristiti u vremenu u kojem je prijamni uređaj spojen na Internet, bez obzira radi li se o spajanju putem mobilnog Interneta, kućnih instalacija, wireless veza ili Hot Spotova. Korisnik je upoznat i suglasan kako je za korištenje usluge TV za van potreban kvalitetan pristup Internetu te da usluga nije dostupna, ovisno o internet vezi, pod jednakim uvjetima i s jednakom kvalitetom usluge. U ovisnosti o kvaliteti pristupa internetu A1 Hrvatska zadržava prava pružanja usluga u višoj, odnosno nižoj rezoluciji, omogućujući na taj način optimalno korištenje dostupne veze.

(6) Korisnik može uslugu TV za van koristiti u probnom razdoblju u trajanju od 7 dana bez ugovorne obveze. Za korištenje usluge u probnom razdoblju potrebna je registracija s važećom e-mail adresom. Korisnik može probno razdoblje iskoristiti samo jednom od trenutka kad se registrira na jednom uređaju s jednom e-mail adresom. Nakon isteka probnog razdoblja usluga automatski prestaje biti dostupna korisniku i korisnik je može nastaviti koristiti po redovnim uvjetima definiranim Cjenikom i ovim uvjetima korištenja.

(7) Usluga TV za van je dodatna usluga i ne prodaje se samostalno. Uslugu TV za van mogu ugovoriti korisnici koji imaju barem jednu od A1 usluga (televizija, internet ili telefon).

(8) Trajanje ugovorne obveze za uslugu TV za van je 12 mjeseci.

(9) U cijenu mjesečne naknade nisu uključeni troškovi najma sadržaja iz Videoteke.

(10) Usluga „TV za van“ može se aktivirati i koristiti isključivo pomoću korisničkog imena i zaporke, koje će korisnik dobiti u Pismu dobrodošlice.

(11) Za korištenje usluge na prijamnim uređajima s kojima se koriste djeca i maloljetnici odgovorni su njihovi roditelji ili staratelji (zakonski zastupnici). Roditelji ili staratelji su također odgovorni za onemogućavanje pristupa dijelu sadržaja ovisno o dobnom ograničenju sadržaja i uzrastu djeteta ili malodobne osobe.

(12) Korisnik putem usluge TV za van može pratiti TV programe koji su u A1 ponudi i A1 se ne može smatrati obveznim pružati količinu ili vrstu televizijskih programa koju pruža u sustavu kabelske televizije. Ponuda programa i interaktivnih usluga putem usluge TV za van dostupna je na www.A1.hr.

(13) Za iznos mjesečne naknade iskazane u Cjeniku, korisnik može koristiti uslugu na 2 različita prijamna uređaja. Korisnik može aktivirati uslugu na 2 dodatna prijamna uređaja uz jednokratnu nadoplatu. Korisnik uslugu istovremeno može koristiti isključivo na 1 prijamnom uređaju.

(14)A1 Hrvatska upozorava korisnike kako prilikom korištenja usluge TV za van dolazi do povećanog korištenja podatkovnih usluga, downloada i uploada (u manjoj količini) podatkovnog prometa. Korisnik je upoznat s činjenicom kako se troškovi mogu optimizirati, pri čemu se mogu koristiti neke od opcija kao što su: ugovaranje većih paketa pokretnog interneta kod pružatelja usluga u pokretnim mrežama, spajanje preko kućnih instalacija, korištenje već ugovorenih usluga wireless pristupa internetu, besplatnih Hot Spotova itd. Korisnik je upoznat da su mogući povećani troškovi za usluge prijenosa podataka u pokretnim mrežama ukoliko se usluga koristi putem mobilnog uređaja. Svi pravni i komercijalni odnosi, uključujući kvalitetu, brzinu pristupa, propusnost mreže, cijene te način obračuna uređuju se međusobnim ugovorom korisnika s pružateljem pokretnog ili fiksnog interneta te kao takvi ne stoje u odnosu s ugovorenom A1 uslugom.